Pracownik na stanowisko administracyjne w Sekcji Obsługi Administracyjnej w Biurze Dziekana

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej
zatrudni pracownika na stanowisko administracyjne w Sekcji Obsługi Administracyjnej w Biurze Dziekana

I. Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie, administracja, prawo, ekonomia)
  • doświadczenie w pracy biurowej co najmniej 5 lat
  • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
  • umiejętność redagowania korespondencji biurowej oraz biegłe przepisywanie tekstów na komputerze
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych: ksero, skaner itp.

II. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu
  • list motywacyjny
  • CV

III. Dokumenty należy złożyć do dnia 17 stycznia 2022r. (poniedziałek) w Sekretariacie
Dziekana (pok. 18, budynek „D”) lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce z dopiskiem „konkurs”

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk

Utworzono: 23.12.2021 Opublikowano: 23.12.2021 Modyfikowano: 17.01.2022
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR