Politechnika Świętokrzyska ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Zamówień i Aparatury

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Umiejętność biegłego posługiwania się pakietem MS Office;
 • Dobra organizacja i dbałość o jakość wykonywanej pracy;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, przewidywania i rozwiązywania problemów;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Zadania:

 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem i dokumentowaniem postępowań o udzielanie zamówienia publicznego stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni;
 • Ścisła współpraca z pracownikami jednostek organizacyjnych oraz zespołem radców prawnych
  w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania;
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi;
 • Udział w komisjach przetargowych;
 • Nadzór nad przechowywaniem dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań na podstawie ustawy Pzp;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego;
 • Umiejętność obsługi Platformy e-Zamówienia.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w największej technicznej Uczelni w regionie
 • Umowę o pracę

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres mail: ksokolowski@tu.kielce.pl do dnia 14.01.2022 r.

Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Uprzejmie informujemy, że konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Utworzono: 03.01.2022 Opublikowano: 03.01.2022 Modyfikowano: 14.01.2022
Autor: dr Artur Szmidt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR