Otwarcie 6.05.2019 r. Wykonanie robót budowlanych: „Budowa carportów stalowych na parkingu głównym oraz budowa konstrukcji wsporczych dla posadowienia turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych” w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 29.04.2019 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 6.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 27.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 17.04.2019 Modyfikowano: 27.05.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: