Otwarcie 26.10.2020 r. – Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego w zakresie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole oraz kierowania zespołem – PRINCE2 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 22.10.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 26.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 25.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 15.10.2020 Modyfikowano: 25.11.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski