Otwarcie 04.03.2020r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 16.04.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 18.02.2020r.

Odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Opublikowano: 20.02.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano: 04.03.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 16.04.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 16.04.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 22.01.2020 @ 11:55 Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2020 @ 11:26
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski