Otwarcie 30.01.2020r. – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerów dla Politechniki Świetokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 14.01.2020 r.

Modyfikaja SIWZ

Zmiana ogłoszenia TED – Opublikowano 21.01.2020r.

Opublikowano: 30.01.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 20.02.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 19.12.2019 Modyfikowano: 20.02.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski