Otwarcie 18.04.2019 r. – Usługa usprawnienia i standaryzacji wybranych procesów administracyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej poprzez implementację narzędzi Lean Managment w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 09.05.2019)

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

opublikowano: 08.04.2019 r.

Odpowiedzi

opublikowano: 18.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

opublikowano: 09.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 09.05.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 05.04.2019 @ 15:32 Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2019 @ 07:55
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski