Otwarcie 18.03.2019r. – Dostawa Systemu RTLS WiFi do lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym oraz 10 szt. nadajników dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach projektu pt. „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nr umowy POIR.04.01.02-00-0041/17

(Last Updated On: 19.03.2019)

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 19.03.2019r.:

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 19.03.2019 by Iwona Ziach

Data publikacji: 07.03.2019 @ 14:45 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 @ 10:46
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach