Otwarcie 23.04.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie UAVO VLOS, UAVO BVLOS, UAVO MTOM25dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 09.04.2020 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 23.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 22.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 26.03.2020 Modyfikowano: 22.05.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski