Otwarcie 15.11.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 14.01.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 15.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 13.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 14.01.2020r.

Sprostowanie

Last Updated on 14.01.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 15.10.2019 @ 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020 @ 09:13
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski