Otwarcie 15.11.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 15.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 13.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 14.01.2020r.

Sprostowanie

Utworzono: Opublikowano: 15.10.2019 Modyfikowano: 14.01.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski