Otwarcie 09.04.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z obsługi programów MasterCAM i Volumill dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 14.04.2020)

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 23.03.2020

Odpowiedzi

Opublikowano: 31.03.2020

Odpowiedzi 2

Opublikowano: 14.04.2020

Informacja z otwarcia

Informacja o unieważnieniu oraz odrzuceniu oferty w zakresie części II

Last Updated on 14.04.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 13.03.2020 @ 12:35 Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2020 @ 10:53
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski