Konkurs na stanowisko trenera w Centrum Sportu

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Centrum Sportu
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: trener
DYSCYPLINA NAUKOWA: wychowanie fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 17.07.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.08. – 08.09.2023
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: kultura fizyczna

OPIS:

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktyczno-sportowych z zakresu wychowania fizycznego (wieloletnie doświadczenie), ze szczególnym naciskiem na aktywności nietuzinkowe umożliwiające wprowadzenie innowacyjnych zajęć sportowych dla studentów, pracowników PŚk i dzieci (Dziecięca Politechnika) zwiększające atrakcyjność oferty sportowej uczelni (np. golf, tenis).

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 • tytuł mgr wychowania fizycznego uzyskany na Akademii Wychowania Fizycznego
 • tytuł mgr pedagogiki opiekuńczej
 • uprawnienia instruktora tenisa, golfa, piłki ręcznej, narciarstwa, pływania
 • wieloletnie doświadczenie i przygotowanie do organizacji i prowadzenia obozów
 • sportowych (uprawnienia kierownika placówek wypoczynku)

Dodatkowym atutem będzie:

 • możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • doświadczenie zawodnicze w piłce ręcznej
 • członkostwo w PZG/PGA
 • instruktor narciarstwa SITN/PZN
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office
 • umiejętności z zakresu video analizy sportowej różnych dyscyplin

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (curriculum vitae)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • odpis dyplomów ukończenia studiów,
 • informacje o dorobku dydaktycznym,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z uwagi na szczególne zasady funkcjonowania Uczelni w okresie lipiec-sierpień 2023 r. Zarządzenie Nr 12/23 dokumenty należy składać w terminie 28.08. -08.09.2023 r w Biurze Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki w pok. 5 w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Rektorat
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 17.07.2023 Opublikowano: 17.07.2023 Modyfikowano: 17.07.2023
Autor: prof. dr hab. Artur Maciąg Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR