Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja
DATA OGŁOSZENIA: 22.05.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.06.2023
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, systemy informacyjne, cyberbezpieczeństwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy informacyjne, cyberbezpieczeństwo, systemy internetowe, przetwarzanie równoległe i rozproszone. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu systemów operacyjnych, projektowania aplikacji internetowych, inżynierii systemów informacyjnych, programowania komputerów, cyberbezpieczeństwa.
Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Informatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, programowania systemów informacyjnych, w szczególności związane ze znajomością Internetu rzeczy i systemów wbudowanych będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty należy złożyć do dnia 23.06.2023 w Biurze Dziekana pok. 18 w budynku „D” lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science
CITY: Kielce
POSITION: assistant lecturer
DISCIPLINE: information and communication technologies
POSTED: 22.05.2023
EXPIRES: 23.06.2023
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy

KEYWORDS : computer science, information technologies, cybersecurity

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Requirements: Master’s degree in Computer Science in the field of information systems, web technologies, parallel and distributed systems, cybersecurity. Research interests and good knowledge of web systems, computer programming or information technologies are required. Practical skills and professional experience in the above fields will be an advantage. A good command of the English language is required and in case of foreigners fluency in the Polish language is necessary.

Applicants are required to provide the documents listed below:

 • a job application letter addressed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • a hand-written CV,
 • personal questionnaire of the applicant,
 • a certified copy of Master’s diploma,
 • evidence of achievements, including research and teaching activities,
 • a statement that Kielce University of Technology will be the candidate’s main place of work, as provided for in the Higher Education Act.

The documents shall be submitted by 23.06.2023 to Dean’s Office (room no. 18 building D) or sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska/Kielce University of Technology
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

Utworzono: 22.05.2023 Opublikowano: 22.05.2023 Modyfikowano: 22.05.2023
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR