Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
DATA OGŁOSZENIA: 27.09.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.10.2023
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka, informatyka, elektrotechnika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: modelowanie i zastosowania systemów komputerowych, zastosowania sztucznej inteligencji, tworzenie aplikacji komputerowych w zakresie teoretycznym, projektowym i praktycznym oraz implementacji na wybranym systemie.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki i teleinformatyki, ze szczególnym uwzględnieniem m.in.: matematycznych podstaw informatyki, zastosowań grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i analizy danych, oraz modelowania i zastosowań systemów komputerowych.

Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Elektrotechniki lub Informatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegłą znajomością języka polskiego. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, oraz obsługi systemów informatycznych, jak również znajomość rozwiązań technologicznych, a także posiadanie stosownych certyfikatów będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
  • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty należy złożyć do dnia 27.10.2023r. w Biurze Dziekana pok. 18 w budynku „D” lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 27.09.2023 Opublikowano: 27.09.2023 Modyfikowano: 27.09.2023
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR