Konkurs na lektora języka angielskiego – Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: lektor języka angielskiego
DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (filologia angielska)
DATA OGŁOSZENIA: 19.06.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2023 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: lektor, filologia angielska

OPIS

Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku lektora języka angielskiego w Wydziałowym Laboratorium Języków Obcych Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Wymagany tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy dydaktycznej. Znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesu i elementów języka technicznego oraz biegła znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • CV,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich z filologii angielskiej,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć do dnia 31.08.2023 w Biurze Dziekana pok. 6 w budynku „C” lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.


Wynik konkursu lektor WLJO

Utworzono: 19.06.2023 Opublikowano: 20.06.2023 Modyfikowano: 11.09.2023
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR