„Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach”

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
Utworzono: Opublikowano: 17.02.2020 Modyfikowano: 03.04.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: