Asystent – Inżynieria lądowa i transport

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA: 15/06/2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/07/2021
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: architektura i urbanistyka


OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagane kwalifikacje:

  • tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie architektury,
  • predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej,
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,
  • doświadczenie zawodowe potwierdzone uprawnieniami w zakresie projektowania lub wykonawstwa
  • znajomość oprogramowania: Autocad, Archicad, Photoshop,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników balawczo-dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie:

  • projektowania architektoniczno- urbanistycznego.

Kandydat powinien przedstawić plan rozwoju naukowego poparty opinią samodzielnego
pracownika naukowego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania ofert upływa: 19/07/2021

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową Komisja może przeprowadzić rozmowy z kandydatami. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


Informacja o wynikach konkursu

Utworzono: Opublikowano: 15.06.2021 Modyfikowano: 08.10.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR