2 stanowiska asystenta w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja w Katedrze Systemów Informatycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent – 2 osoby
DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja
DATA OGŁOSZENIA: 29.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: teleinformatyka, uczenie maszynowe, big data, Internet rzeczy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy internetowe, big data, uczenie maszynowe, Internet rzeczy.. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania systemów teleinformatycznych, technologii IoT, sieci teleinformatycznych, programowania sieciowego. Wskazane jest posiadanie stosownych certyfikatów potwierdzających kompetencje dydaktyczne, znajomość metodyki zarządzania projektami.

Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Informatyki lub Teleinformatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego. Doświadczenie zawodowe dotyczące udziału w realizacji projektów B+R z zakresu projektowania systemów informacyjnych, w szczególności związane z tematyką uczenia maszynowego oraz technologii Big Data oraz udział w konferencjach naukowych będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty należy złożyć do dnia 30.08.2022 w Biurze Dziekana pok. 18, lub 15 w budynku „D” lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science
CITY: Kielce
POSITION: 2 assistant lecturers
DISCIPLINE: computer science
POSTED: 29.07.2022
EXPIRES: 30.08.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy

KEYWORDS : information and communication technologies, machine learning, Big Data, Internet of things

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Requirements: Master’s degree in Computer Science in the field of Internet technologies, data mining, machine learning, computer networks, Internet of things. Research interests and good knowledge of web systems, information technologies, Internet of things, Big Data, machine learning, computer networks are required. Practical skills and professional experience in the above fields, confirmed by participation in research grants or relevant certificates, will be an advantage. A good command of the English language is required and in case of foreigners fluency in the Polish language is necessary.

Applicants are required to provide the documents listed below:

 • a job application letter addressed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • CV,
 • personal questionnaire of the applicant,
 • a certified copy of Master’s diploma,
 • evidence of achievements, including research and teaching activities,
 • a statement that Kielce University of Technology will be the candidate’s main place of work, as provided for in the Higher Education Act.

The documents shall be submitted by 30.08.2022 to Dean’s Office (room no. 18 or 15, building D) or sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska/Kielce University of Technology
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

Utworzono: 29.07.2022 Opublikowano: 29.07.2022 Modyfikowano: 30.08.2022
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR