Ogłoszenie

Politechnika Świętokrzyska 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia  Państwa Polskiego 7 ogłasza przetarg  pisemny na sprzedaż

  • Samochód osobowy Daewoo  Tico 08SX, wyprodukowany 1997 roku,  nr rejestracyjny KIE 095C, cena wywoławcza –  950,00 zł, nr inw. T– 002142, stan licznika 13 620 km, cena wywoławcza jest ceną brutto.

Samochód można obejrzeć w dniach 03.06.2019 – 04.06. 2019 r.  w godz. 1200 do 1400 po telefonicznym uzgodnieniu,  tel. (41) 3424285.

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31, do dnia 05.06.2019 r. do godz.1100.

Otwarcie ofert w dniu 05.06.2019 r. o godz. 1115 w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31.

Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu, datę sporządzenia oferty, oferowana cena nabycia równa co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta.

Utworzono: Opublikowano: 24.05.2019 Modyfikowano: 24.05.2019
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR