Ogłoszenie

(Last Updated On: 24.05.2019)

Politechnika Świętokrzyska 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia  Państwa Polskiego 7 ogłasza przetarg  pisemny na sprzedaż

  • Samochód osobowy Daewoo  Tico 08SX, wyprodukowany 1997 roku,  nr rejestracyjny KIE 095C, cena wywoławcza –  950,00 zł, nr inw. T– 002142, stan licznika 13 620 km, cena wywoławcza jest ceną brutto.

Samochód można obejrzeć w dniach 03.06.2019 – 04.06. 2019 r.  w godz. 1200 do 1400 po telefonicznym uzgodnieniu,  tel. (41) 3424285.

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31, do dnia 05.06.2019 r. do godz.1100.

Otwarcie ofert w dniu 05.06.2019 r. o godz. 1115 w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31.

Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu, datę sporządzenia oferty, oferowana cena nabycia równa co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta.

Last Updated on 24.05.2019 by Miłosz PINDUR

Data publikacji: 24.05.2019 @ 14:21 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2019 @ 14:24
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR