Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
DATA OGŁOSZENIA: 26.04.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.06.2023 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, mechanika płynów, hydraulika, hydrologia, inżynieria wodna, modelowanie hydrodynamiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: mechaniki płynów, hydrauliki, hydrologii, inżynierii wodnej, kosztorysowania itd.

Kandydat powinien:

  • posiadać tytuł magistra inżyniera na kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnych kierunkach technicznych,
  • wykazywać predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej,
  • posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 (nie jest wymagany formalny certyfikat).

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy,
  • autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
  • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 09.06.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 26.04.2023 Opublikowano: 27.04.2023 Modyfikowano: 27.04.2023
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR