Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

Obraz wpisu

Aktywność

Brak wyników
Imię Marzena
Nazwisko Chlewicka
Tytuł naukowy mgr
Funkcja

pozostałe informacje

Funkcja administracyjna
Jednostka administracyjna
Stanowisko starszy referent
Jednostka organizacyjna Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej
Jednostka nadrzędna Pion Prorektora ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi

dane kontaktowe

Budynek C
Pokój 4.09
Telefon 788
Email mchlewicka
właściciel wpisu Danio