Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

38 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Martyna Cedro kierownik Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka referent administracyjny Biura Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
mgr inż. Agnieszka Duda starszy specjalista Biuro Promocji i Komunikacji
mgr inż. Maria Durlik Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną referent administracyjny Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Kamil Dziewit kierownik Biuro Promocji i Komunikacji rzecznik prasowy Rektora Biuro Promocji i Komunikacji
mgr inż. Mirosław Frankowski główny specjalista ds. BHP Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
mgr inż. Ilona Gluza specjalista Kancelaria Rektora
inż. Agnieszka Jaśkiewicz specjalista Szkoła Doktorska
mgr inż. Małgorzata Kita Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną specjalista Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr Agnieszka Kopacka audytor wewnętrzny Dział Audytu
mgr Izabela Kopyś starszy specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Kamil Kot rzecznik patentowy Rzecznik Patentowy
mgr inż. Katarzyna Kraska samodzielny referent Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Edyta Krypiak-Przybyłowicz radca prawny Zespół Radców Prawnych
mgr Gabriela Leniart Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną starszy referent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
Magdalena Lipińska samodzielny referent Kancelaria Rektora
Małgorzata Lisicka-Kroner kierownik Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport specjalista Biura Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
mgr inż. Emilia Majecka specjalista ds. administracji Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Daniel Mazur informatyk Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Beata Oleś redaktor Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Agnieszka Pakuła kierownik Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości specjalista Biura Dyrektora Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
mgr Justyna Pilśniak radca prawny Zespół Radców Prawnych
mgr Miłosz Pindur administrator strony internetowej Biuro Promocji i Komunikacji
Rafał Plich technik Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Beata Poklek specjalista ds. administracji Dział Kadrowo-Płacowy
mgr Grzegorz Radzimirski pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
mgr Magdalena Rycombel referent administracyjny Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Marcin Ścisło technik Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Ilona Siemczyk z-ca kierownika Dział Kadrowo-Płacowy starszy specjalista ds. płac i rozliczeń z ZUS Dział Kadrowo-Płacowy
mgr Ewelina Słabiak kierownik Dział Kadrowo-Płacowy starszy specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Paweł Śmiglarski specjalista Dział Rozwoju Zaplecza Badawczego
mgr Grażyna Sołtys specjalista Kancelaria Rektora
mgr inż. Anna Sosnowska starszy referent Kancelaria Rektora
mgr inż. Iwona Suliga starszy specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
inż. Przemysław Szczerek samodzielny referent administracyjny Dział Kadrowo-Płacowy
dr inż. Artur Szmidt kanclerz Pion Kanclerza adiunkt Pion Kanclerza
mgr Iwona Trzeciak kierownik starszy specjalista Kancelaria Rektora
mgr Wiesława Wierzbicka kierownik Dział Audytu audytor wewnętrzny Dział Audytu
mgr Anna Wites samodzielny referent administracyjny Dział Kadrowo-Płacowy
Poprzedni 1 Następny