Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

14 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr inż. Andrzej Bąkowski kierownik Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych adiunkt Katedra Mechaniki
dr Małgorzata Błasiak kierownik Laboratorium Fizyki Technicznej adiunkt Katedra Mechaniki
dr inż. Robert Kaniowski kierownik Laboratorium Termodynamiki adiunkt Katedra Mechaniki
dr inż. Michał Kekez adiunkt Katedra Mechaniki
dr inż. Joanna Kowalczyk adiunkt Katedra Mechaniki
dr inż. Jan Kyzioł adiunkt Katedra Mechaniki
dr hab. inż. Monika Madej kierownik Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów CENWIS profesor uczelni Katedra Mechaniki
dr inż. Ireneusz Markiewicz kierownik Laboratorium Wytrzymałości Materiałów adiunkt Katedra Mechaniki
prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina profesor Katedra Mechaniki
dr hab. inż. Robert Pastuszko kierownik Laboratorium Mechaniki Płynów profesor uczelni Katedra Mechaniki
prof. dr hab. inż. Magdalena Piasecka kierownik Katedra Mechaniki profesor Katedra Mechaniki
mgr inż. Katarzyna Piotrowska asystent Katedra Mechaniki
prof. dr hab. Andrzej Radowicz profesor Katedra Mechaniki
prof. dr hab. inż. Leszek Radziszewski profesor Katedra Mechaniki
Poprzedni 1 Następny