Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Małgorzata Kozak Dziekanat WMiBM specjalista Biuro Dziekana WMiBM
mgr Ewa Myszkowska Dziekanat WMiBM specjalista Biuro Dziekana WMiBM
mgr Marta Olczyk Dziekanat WMiBM specjalista Biuro Dziekana WMiBM
Poprzedni 1 Następny