Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Maria Durlik Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną referent administracyjny Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska kierownik Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną profesor uczelni Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Małgorzata Kita Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną specjalista Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr Gabriela Leniart Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną starszy referent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
Poprzedni 1 Następny