Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

2 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr inż. Małgorzata Człowiekowska Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych
mgr Maciej Skrzypczak kierownik Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych
Poprzedni 1 Następny