Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

6 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
mgr Jadwiga Witerska kierownik starszy specjalista Dział Księgowości Ogólnej
mgr Urszula Siudy z-ca kwestora specjalista Dział Księgowości Ogólnej
Halina Domagała specjalista Dział Księgowości Ogólnej
mgr Iwona Kowalska specjalista Dział Księgowości Ogólnej
mgr Małgorzata Ludwinek specjalista Dział Księgowości Ogólnej
mgr Anna Sołtysiak specjalista Dział Księgowości Ogólnej
Poprzedni 1 Następny