Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

6 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
Halina Domagała Dział Księgowości Ogólnej
mgr Iwona Kowalska Dział Księgowości Ogólnej
mgr Małgorzata Ludwinek Dział Księgowości Ogólnej
mgr Urszula Siudy z-ca kwestora Dział Księgowości Ogólnej
mgr Anna Sołtysiak Dział Księgowości Ogólnej
mgr Jadwiga Witerska kierownik Dział Księgowości Ogólnej
Poprzedni 1 Następny