Usługa przeprowadzenia kursu „MIĘDZYNARODOWY / EUROPEJSKI INŻYNIER SPAWALNIK – IWE/EWE w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 14.09.2020r. Zapytanie ofertowe Ogłoszenie – Baza konkurencyjności Klauzula informacyjna Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 … Czytaj dalej

Otwarcie 02.09.2020r. – Dostawa Systemu Akademickiego Centrum Kariery dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym Ogłoszenie – TED Tenders Electronic Daily SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ … Czytaj dalej

Otwarcie 09.07.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z obsługi programów MasterCAM i Volumill dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie BZP Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik … Czytaj dalej

Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych ECB*L (I i II stopień) wraz z egzaminem certyfikującym w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 03.07.2020r. Zapytanie ofertowe Klauzula informacyjna Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Opublikowano: 09.07.2020 r. Informacja … Czytaj dalej

Otwarcie 05.06.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z zakresu obsługi pakietu „Tekla Structures” dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie Ogłoszenie BZP SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik … Czytaj dalej

Otwarcie 23.04.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie UAVO VLOS, UAVO BVLOS, UAVO MTOM25dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie Ogłoszenie UZP SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ – wersja edytowalna Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 … Czytaj dalej