Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych /dyscyplina historia

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia
DATA OGŁOSZENIA: 1/07/2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1/08/2022
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: historia, nauki humanistyczne, sztuka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Czytaj dalej

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.08.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, fizyka budowli, audyt energetyczny, budownictwo pasywne

Czytaj dalej

Asystent / Adiunkt badawczo-dydaktyczny – Nauki fizyczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent / Adiunkt badawczo-dydaktyczny DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 04.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska SLOWA KLUCZOWE: fizyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z dnia 30-08-2018, poz. 1668 z późn. zmianami).

Czytaj dalej

Asystent – matematyka, inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 04.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: matematyka stosowana, metody numeryczne, modelowanie matematyczne
OPIS:

Czytaj dalej

Asystent / adiunkt badawczo-dydaktyczny – Katedra Inżynierii Produkcji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent /adiunkt badawczo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna; transport, logistyka
DATA OGŁOSZENIA: 27.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
SŁOWA KLUCZOWE: logistyka
OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Czytaj dalej

Asystent badawczo-dydaktyczny – Katedra Inżynierii Produkcji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna; automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA:27.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, logistyka, automatyka i elektrotechnika
OPIS: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Czytaj dalej

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości, Inżynieria mechaniczna (lub pokrewne)
DATA OGŁOSZENIA:6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria produkcji, zarządzanie jakością
OPIS

Czytaj dalej

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości, Inżynieria mechaniczna (lub pokrewne)
DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie, grafika inżynierska, inżynieria produkcji
OPIS

Czytaj dalej

Asystent / adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania i Marketingu

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022 r.
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: nauki ekonomiczne; nauki o zarządzaniu
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Czytaj dalej

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych / dyscyplina ekonomia i finanse

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse (dyscyplina deklarowana)
DATA OGŁOSZENIA: 2.06.2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.07.2022 r.
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, pośrednictwo finansowe, bankowość.

Czytaj dalej