Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

690 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr inż. Dariusz Michalski kierownik Wydziałowe Laboratorium Komputerowe WMIBM specjalista ds. technik komputerowych Wydziałowe Laboratorium Komputerowe WMIBM
mgr Agnieszka Szczepaniak kierownik Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WZIMK starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WZiMK
mgr Andrzej Wierus kierownik Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
mgr Dorota Pliżga kierownik Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WIŚGiE starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WIŚGiE
mgr Nina Kacperczyk kierownik Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WBiA starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WBiA
mgr Robert Piekoszewski kierownik Wydziałowa Pracownia Komputerowa WIŚGiE specjalista Wydziałowa Pracownia Komputerowa WIŚGiE
mgr inż. Marek Białek kierownik Wydziałowa Pracownia Komputerowa WBiA specjalista Wydziałowa Pracownia Komputerowa WBiA
mgr Bożena Kalemba Uniwersytet Otwarty specjalista Uniwersytet Otwarty
dr hab. inż. Wacław Gierulski kierownik Uniwersytet Otwarty profesor uczelni Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr inż. Zbigniew Sender kierownik Uczelniana Sieć Komputerowa adiunkt Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
mgr inż. Tomasz Stefańczyk z-ca kierownika Uczelniana Sieć Komputerowa starszy specjalista Uczelniana Sieć Komputerowa
mgr inż. Michał Ziółkowski Uczelniana Sieć Komputerowa informatyk Uczelniana Sieć Komputerowa
mgr Agnieszka Obara kierownik Sekcja Planowania i Analiz samodzielna księgowa Dział Kwestury
mgr Jadwiga Witerska kierownik Sekcja Księgowości Ogólnej starszy specjalista Dział Kwestury
dr inż. Grzegorz Łukawski kierownik Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości adiunkt Katedra Systemów Informatycznych
dr inż. Sławomir Luściński kierownik Pracownia Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych adiunkt Katedra Inżynierii Produkcji
Zofia Brudnik Pion Rektora Pion Rektora
dr inż. Artur Szmidt kanclerz Pion Kanclerza adiunkt Pion Kanclerza
mgr inż. Joanna Stefańczyk z-ca kanclerza Pion Kanclerza z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych Pion Kanclerza
mgr Justyna Bonar kierownik Ośrodek Transferu Technologii starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Agnieszka Wszędybył Ośrodek Transferu Technologii starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Anna Depczyńska Ośrodek Transferu Technologii starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
Krzysztof Tomkiel Ośrodek Architektury i Humanistyki robotnik wykwalifikowany Dział Głównego Energetyka
mgr inż. Barbara Tomkiel kierownik Ośrodek Architektury i Humanistyki specjalista Ośrodek Architektury i Humanistyki
mgr inż. Irena Przeorska-Imiołek kierownik Oddział Wydawnictw specjalista Biblioteka Główna
mgr inż. Michał Mietłowski kierownik Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej informatyk Biblioteka Główna
mgr Jolanta Sobielga kierownik Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów starszy kustosz dyplomowany Biblioteka Główna
dr hab. inż. Monika Madej kierownik Laboratorium Tribologii i Materiałów Eksloatacyjnych profesor uczelni Katedra Mechaniki
dr hab. inż. Jarosław Gawdzik kierownik Laboratorium Technologii Wody i Ścieków profesor uczelni Katedra Technologii Wody i Ścieków
dr hab. inż. Izabela Krzysztofik kierownik Laboratorium Techniki Uzbrojenia profesor uczelni Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
dr inż. Michał Łaskawski kierownik Laboratorium Techniki Obliczeniowej i Symulacji adiunkt Katedra Elektrotechniki Przemysłowej i Automatyki
dr hab. inż. Roman Deniziak kierownik Laboratorium Sztucznej Inteligencji profesor uczelni Katedra Systemów Informatycznych
mgr inż. Hubert Wiśniewski kierownik Laboratorium Sterowników Programowalnych asystent Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Piotr Łagowski kierownik Laboratorium Silników Cieplnych adiunkt Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
dr inż. Mirosław Płaza kierownik Laboratorium Sieci Teleinformatycznych adiunkt Katedra Systemów Informatycznych
prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko kierownik Laboratorium Regulacji, Wymiany i Odzysku Ciepła profesor Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
dr inż. Ewa Zender-Świercz kierownik Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji Odnawialnych adiunkt Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
dr inż. Aneta Masternak-Janus kierownik Laboratorium Prototypowania adiunkt Katedra Inżynierii Produkcji
dr inż. Anna Rębosz-Kurdek kierownik Laboratorium Prototypowania adiunkt Katedra Inżynierii Produkcji
mgr inż. Sebastian Lipiec kierownik Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr hab. inż. Zbigniew Goryca kierownik Laboratorium Podstaw Elektrotechniki profesor uczelni Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej
mgr inż. Piotr Młynarczyk kierownik Laboratorium Obróbek Erozyjnych asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Sebastian Różowicz kierownik Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej profesor uczelni Katedra Elektrotechniki Przemysłowej i Automatyki
dr inż. Marcin Detka kierownik Laboratorium Modelowania Komputerowego adiunkt Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
dr inż. Paweł Zmarzły kierownik Laboratorium Metrologii adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. Jakub Takosoglu kierownik Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Robert Pastuszko kierownik Laboratorium Mechaniki Płynów profesor uczelni Katedra Mechaniki
mgr inż. Robert Pała kierownik Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr inż. Tomasz Miłek kierownik Laboratorium Materiałoznawstwa adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Przemysław Buczyński kierownik ds. jakości Laboratorium Materiałów Drogowych adiunkt Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Poprzedni 1 2 3 ... 14 Następny