Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

125 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak profesor Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Anna Annusewicz asystent Katedra Automatyki i Robotyki
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski kierownik Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych profesor Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
dr inż. Andrzej Bąkowski adiunkt Katedra Mechaniki
dr hab. inż. Sławomir Błasiak dyrektor Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr Małgorzata Błasiak adiunkt Katedra Mechaniki
dr hab. inż. Jerzy Bochnia profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Krzysztof Borkowski asystent Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Joanna Borowiecka-Jamrozek kierownik Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Gabriel Bracha asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Tomasz Bucki asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Anna Bujarska specjalista inżynieryjno-techniczny Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Leszek Cedro profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. inż. Rafał Chatys profesor uczelni Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
mgr inż. Hubert Danielewski asystent Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
dr inż. Wojciech Depczyński adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf profesor Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Tomasz Dobrowolski specjalista Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr inż. Dominik Dudek adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Stanisław Dziechciarz adiunkt Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. Ihor Dzioba kierownik Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr hab. inż. Zbigniew Dziopa profesor uczelni Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
mgr inż. Piotr Furmańczyk kierownik ds. technicznych Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej specjalista naukowo-badawczy Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr inż. Damian Gogolewski kierownik Laboratorium Inżynierii Jakości adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr inż. Dariusz Gontarski adiunkt Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Łukasz Gorycki asystent Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Krzysztof Górzyński starszy specjalista Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Marcin Graba adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Bogusław Grabas profesor uczelni Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Paweł Grabski asystent Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
mgr inż. Ryszard Gradoń główny specjalista Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Marta Grzyb asystent Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki kierownik Katedra Automatyki i Robotyki profesor Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Urszula Janus-Gałkiewicz kierownik Laboratorium Grafiki Inżynierskiej adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
mgr inż. Marek Jarema specjalista naukowo-techniczny Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
dr hab. inż. Rafał Jurecki Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
dr inż. Robert Kaniowski adiunkt Katedra Mechaniki
mgr inż. Michał Karendał specjalista ds. realizacji prac badawczych Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
mgr Joanna Karnat lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
dr inż. Justyna Kasińska adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Michał Kekez adiunkt Katedra Mechaniki
mgr inż. Urszula Kmiecik-Sołtysiak asystent Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Marek Konieczny profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba kierownik Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia profesor Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
dr inż. Joanna Kowalczyk adiunkt Katedra Mechaniki
mgr inż. Paulina Kowalik-Komisarska starszy referent techniczny Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
mgr inż. Małgorzata Kozak specjalista Dziekanat WMiBM
dr inż. Tomasz Kozior adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Poprzedni 1 2 3 Następny