Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

8 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Marcela Armańska Kierownik Działu Biuro Dziekana WEAiI
mgr Małgorzata Bernatek kierownik Biuro Dziekana WEAiI specjalista Biuro Dziekana WEAiI
mgr Magdalena Bieniek-Trojan starszy referent Biuro Dziekana WEAiI
mgr inż. Magdalena Chrzan specjalista Biuro Dziekana WEAiI
mgr Zofia Dziwoń specjalista administracyjny Biuro Dziekana WEAiI
mgr inż. Małgorzata Lepiarz starszy referent Biuro Dziekana WEAiI
mgr Barbara Łukawska starszy specjalista Biuro Dziekana WEAiI
mgr Justyna Niebudek specjalista Biuro Dziekana WEAiI
Poprzedni 1 Następny