Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

9 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr inż. Kazimierz Bolanowski Sekcja Realizacji Inwestycji B+R specjalista - inspektor ochrony radiologicznej Dział Rozwoju Zaplecza Badawczego
mgr Justyna Bonar kierownik Ośrodek Transferu Technologii starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Marzena Chlewicka starszy referent Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej
mgr inż. Małgorzata Człowiekowska starszy specjalista Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych
mgr Anna Depczyńska Ośrodek Transferu Technologii starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Anna Kuriata starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Małgorzata Myszka specjalista Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych
mgr Maciej Skrzypczak kierownik Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych starszy specjalista Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych
mgr Agnieszka Wszędybył Ośrodek Transferu Technologii starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
Poprzedni 1 Następny