Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Karol Cienciała inspektor nadzoru robót budowlanych Pion Kanclerza
mgr inż. Joanna Stefańczyk z-ca kanclerza Pion Kanclerza z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych Pion Kanclerza
dr inż. Artur Szmidt kanclerz Pion Kanclerza adiunkt Pion Kanclerza
Poprzedni 1 Następny