Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Małgorzata Bernatek kierownik Dziekanat WEAiI specjalista Dziekanat WEAiI
mgr inż. Magdalena Chrzan starszy referent Dziekanat WEAiI
mgr Barbara Łukawska specjalista Dziekanat WEAiI
mgr Justyna Niebudek starszy referent Dziekanat WEAiI
Poprzedni 1 Następny