Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Małgorzata Bernatek kierownik Dziekanat WEAiI specjalista Dziekanat WEAiI
mgr inż. Magdalena Chrzan specjalista Dziekanat WEAiI
mgr Barbara Łukawska starszy specjalista Dziekanat WEAiI
mgr Justyna Niebudek specjalista Dziekanat WEAiI
Poprzedni 1 Następny