Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

16 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Tomasz Dobrowolski kierownik ds. technicznych Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
mgr inż. Piotr Furmańczyk kierownik ds. technicznych Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej specjalista naukowo-badawczy Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
mgr inż. Krzysztof Górzyński starszy specjalista Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
mgr inż. Ryszard Gradoń główny specjalista Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
mgr inż. Marek Jarema specjalista naukowo-techniczny Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
mgr inż. Michał Karendał specjalista ds. realizacji prac badawczych Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
Ryszard Kozłowski mechanik Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
Marcin Lelos technik Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
inż. Marek Lurzyński specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
inż. Władysław Maciejewski specjalista Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
mgr inż. Damian Rutkowski starszy referent techniczny Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
Tadeusz Saletra specjalista Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
dr inż. Jacek Świderski kierownik Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych specjalista ds. technicznych Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
mgr inż. Paweł Trela główny specjalista Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
mgr Zbigniew Trojanowski starszy technik Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
Czesław Wójcik mechanik Dział Inżynieryjno-techniczy WMiBM
Poprzedni 1 Następny