Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

14 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr Alicja Adamczak adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr Małgorzata Banasińska-Barszcz adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski profesor Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Maria Durlik Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną referent administracyjny Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr Ilona Dziedzic-Jagocka asystent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr hab. inż. Wacław Gierulski kierownik Uniwersytet Otwarty profesor uczelni Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska kierownik Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną profesor uczelni Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Małgorzata Kita Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną specjalista Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr Magdalena Kotulska-Kmiecik adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Aleksandra Kumor-Sulerz asystent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr Gabriela Leniart Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną starszy referent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Dagmara Michta asystent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr Tomasz Ossowski adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr hab. Łukasz Wojcieszak profesor uczelni Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
Poprzedni 1 Następny