Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
inż. Marcin Doropowicz samodzielny referent Dział Aparatury i Ewidencjonowania Majątku
mgr inż. Paweł Łukawski kierownik ( - ) Dział Aparatury i Ewidencjonowania Majątku specjalista Dział Aparatury i Ewidencjonowania Majątku
Zbigniew Rozmus specjalista Dział Aparatury i Ewidencjonowania Majątku
Poprzedni 1 Następny