Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

2 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Beata Kęczkowska specjalista Biuro Kanclerza
dr inż. Kazimierz Sokołowski p.o. zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów Biuro Kanclerza adiunkt Biuro Kanclerza
Poprzedni 1 Następny