Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

521 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Justyna Pilśniak radca prawny Zespół Radców Prawnych
mgr Edyta Krypiak-Przybyłowicz radca prawny Zespół Radców Prawnych
Michał Kotwica młodszy informatyk Wydziałowe Laboratorium Komputerowe WZIMK
Mateusz Tokarski młodszy informatyk Wydziałowe Laboratorium Komputerowe WZIMK
mgr Renata Stefańska starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WZiMK
mgr Alicja Szwagierczak starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WZiMK
mgr Joanna Karnat lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
mgr Małgorzata Laczek starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
mgr Agnieszka Kopacz lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WIŚGiE
mgr Marta Wojniak starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WIŚGiE
mgr Hanna Ciosek starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WEAiI
mgr Agnieszka Janowska starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WEAiI
mgr Anna Kryczka starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WBiA
mgr Elżbieta Lisowska-Gierczak starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WBiA
mgr Mirosława Susło-Wilczyńska starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WBiA
mgr inż. Małgorzata Kita specjalista Uczelniana Sieć Komputerowa
mgr inż. Albert Łopieński specjalista ds. sieci komputerowych Uczelniana Sieć Komputerowa
mgr inż. Paweł Pomocnik starszy referent techniczny Uczelniana Sieć Komputerowa
inż. Agnieszka Jaśkiewicz specjalista Szkoła Doktorska
mgr inż. Krzysztof Hałka specjalista ds. kultury studenckiej Studencki Klub Pod Krechą
mgr inż. Mirosław Frankowski główny specjalista ds. BHP Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
mgr Marta Biała specjalista Sekcja Spraw Socjalnych
mgr inż. Katarzyna Ślusarczyk specjalista Sekcja Spraw Socjalnych
mgr inż. Paweł Śmiglarski specjalista administracyjny Sekcja Spraw Socjalnych
mgr Renata Tutaj specjalista Sekcja Projektów Dydaktycznych i Studenckich
mgr Iwona Ciosk starszy specjalista Sekcja Projektów Dydaktycznych i Studenckich
mgr Grzegorz Radzimirski pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
mgr inż. Kamil Kot rzecznik patentowy Rzecznik Patentowy
mgr inż. Karol Cienciała inspektor nadzoru robót budowlanych Pion Kanclerza
mgr Anna Kuriata starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
inż. Kinga Pawłowska referent administracyjny Komputerowe Sieci Regionalne
dr Alicja Adamczak adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr Magdalena Kotulska-Kmiecik adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr hab. Łukasz Wojcieszak profesor uczelni Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr Ilona Dziedzic-Jagocka asystent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski profesor Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Aleksandra Kumor-Sulerz asystent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Dagmara Michta asystent Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr Małgorzata Banasińska-Barszcz adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr Tomasz Ossowski adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
prof. dr hab. inż. Jerzy Stadnicki profesor Katedra Zarządzania i Marketingu
dr Edyta Gąsiorowska-Mącznik adiunkt Katedra Zarządzania i Marketingu
dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek profesor uczelni Katedra Zarządzania i Marketingu
dr Danuta Witczak-Roszkowska adiunkt Katedra Zarządzania i Marketingu
dr Anna Sołtys adiunkt Katedra Zarządzania i Marketingu
prof. dr hab. inż. arch. Vadym Abyzov profesor Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Andrzej Kroner adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
mgr Ilona Michalska specjalista Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Grzegorz Ordysiński główny specjalista Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
dr hab. inż. Paweł Kossakowski profesor uczelni Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
Poprzedni 1 2 3 ... 11 Następny