Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

64 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak profesor Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Anna Annusewicz asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Damian Bańkowski asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Jerzy Bochnia profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Krzysztof Borkowski asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Gabriel Bracha asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Tomasz Bucki asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Anna Bujarska specjalista inżynieryjno-techniczny Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Leszek Cedro profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Wojciech Depczyński adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf profesor Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr inż. Dominik Dudek adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Stanisław Dziechciarz adiunkt Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. inż. Zbigniew Dziopa profesor uczelni Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr inż. Dariusz Gontarski adiunkt Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Krzysztof Górzyński starszy specjalista Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. inż. Bogusław Grabas profesor uczelni Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Marek Jarema specjalista naukowo-techniczny Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Michał Karendał specjalista ds. realizacji prac badawczych Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
mgr Joanna Karnat lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
dr inż. Justyna Kasińska adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Michał Kekez adiunkt Katedra Mechaniki
dr hab. inż. Marek Konieczny profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Joanna Kowalczyk adiunkt Katedra Mechaniki
mgr inż. Paulina Kowalik-Komisarska starszy referent techniczny Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
mgr inż. Małgorzata Kozak specjalista Dziekanat WMiBM
Ryszard Kozłowski mechanik Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr Agata Kubicka starszy referent Katedra Mechaniki
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera profesor Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr inż. Jan Kyzioł adiunkt Katedra Mechaniki
mgr Małgorzata Laczek starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
inż. Marek Lurzyński specjalista inżynieryjno-techniczny Katedra Mechaniki
dr hab. inż. Włodzimierz Makieła profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Edward Miko profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr inż. Robert Molasy adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
mgr Ewa Myszkowska specjalista Dziekanat WMiBM
prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz profesor Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr inż. Łukasz Nocoń adiunkt Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
mgr Marta Olczyk specjalista Dziekanat WMiBM
prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina profesor Katedra Mechaniki
dr inż. Jarosław Pacanowski adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Tadeusz Pała asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
mgr inż. Dawid Pietrala asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Katarzyna Piotrowska asystent Katedra Mechaniki
dr hab. inż. Leszek Płonecki profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
prof. dr hab. Andrzej Radowicz profesor Katedra Mechaniki
prof. dr hab. inż. Leszek Radziszewski profesor Katedra Mechaniki
dr hab. Ihor Rokach profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Tadeusz Saletra specjalista Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Poprzedni 1 2 Następny