Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

10 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Monika Bębenek specjalista Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
mgr Iwona Ciosk starszy specjalista Sekcja Projektów Dydaktycznych i Studenckich
mgr Dorota Furmańczyk starszy specjalista Akademickie Centrum Kariery
mgr inż. Krzysztof Hałka specjalista ds. kultury studenckiej Studencki Klub Pod Krechą
mgr inż. Marcin Malec starszy referent techniczny Dział Informatyzacji Dydaktyki
mgr inż. Barbara Stelmaszczyk starszy referent Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
mgr inż. Anna Trzaska główny specjalista Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
mgr Renata Tutaj specjalista Sekcja Projektów Dydaktycznych i Studenckich
mgr inż. Damian Walczyk specjalista Dział Informatyzacji Dydaktyki
mgr inż. Tomasz Wojnowski specjalista Dział Informatyzacji Dydaktyki
Poprzedni 1 Następny