Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

5 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr Tamara Borowicz-Serzysko starszy specjalista Dział Badań
mgr Marzena Chlewicka starszy referent Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej
mgr inż. Małgorzata Człowiekowska starszy specjalista Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych
mgr Anna Kuriata starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Małgorzata Myszka specjalista Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych
Poprzedni 1 Następny