Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

1 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Karol Cienciała inspektor nadzoru robót budowlanych Pion Kanclerza
Poprzedni 1 Następny