Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

14 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr inż. Kamil Bacharz adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
mgr inż. Michał Bakalarz asystent Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
Ireneusz Beski starszy technik Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska profesor Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
dr inż. Aleksandra Krampikowska adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
mgr Ilona Michalska specjalista Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
mgr inż. Grzegorz Ordysiński główny specjalista Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
mgr Anna Pietraszek specjalista Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
dr inż. Jacek Ślusarczyk adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
dr hab. inż. Grzegorz Świt profesor uczelni Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
dr inż. Justyna Tworzewska adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
dr inż. Paweł Tworzewski adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
dr inż. Wiktor Wciślik adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
dr inż. Artur Wójcicki adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych
Poprzedni 1 Następny