Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

5 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Krzysztof Jas robotnik wysoko wykwalifikowany Dział Głównego Energetyka
Zbigniew Olczyk samodzielny referent techniczny Dział Głównego Energetyka
Henryk Pióro robotnik wysoko wykwalifikowany Dział Głównego Energetyka
Marian Tobera robotnik wysoko wykwalifikowany Dział Głównego Energetyka
mgr inż. Artur Wojciechowski automatyk Dział Głównego Energetyka
Poprzedni 1 Następny