Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

2 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
dr inż. Kazimierz Sokołowski kanclerz adiunkt Pion Rektora
Zofia Brudnik Pion Rektora
Poprzedni 1 Następny