Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

1 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr inż. Paweł Świetlik Pion Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
Poprzedni 1 Następny