Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
dr inż. Artur Szmidt z-ca kanclerza z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji Procesu Zarządzania Pion Kanclerza
mgr Rafał Matys kwestor Pion Kanclerza
mgr inż. Joanna Stefańczyk z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych Pion Kanclerza
Poprzedni 1 Następny