Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr Rafał Matys Pion Kanclerza
mgr inż. Joanna Stefańczyk Pion Kanclerza
dr inż. Artur Szmidt z-ca kanclerza Pion Kanclerza
Poprzedni 1 Następny