Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr Justyna Bonar Ośrodek Transferu Technologii
mgr Emilia Ćwikła Ośrodek Transferu Technologii
mgr inż. Paweł Kocańda Ośrodek Transferu Technologii
mgr Agnieszka Wszędybył Ośrodek Transferu Technologii
Poprzedni 1 Następny