Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
mgr Justyna Bonar kierownik starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Marzena Chlewicka starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Anna Depczyńska starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
mgr Agnieszka Wszędybył starszy specjalista Ośrodek Transferu Technologii
Poprzedni 1 Następny